Acceptance and commitment therapy (ACT)

Bewuster leven en waarde voor jezelf creëren

ACT is een wetenschappelijk onderbouwde vorm van gedragstherapie waarbij je de obstakels in je leven leert omarmen, zodat ze je dromen niet langer in de weg staan. Je leert afstand nemen van negatieve gedachten en kiest zelf bewust waar je energie in wilt investeren.

Negatieve gedachten aanvaarden

Leren loslaten en niet langer opgeslorpt worden door wat je nu veel energie kost

Energie bewust investeren

Zelf bepalen wat jouw energie waard is en wat niet

Psychologische flexibiliteit

Je eigen gevoelens, gedrag en gedachten bewust beleven

Wat is het verschil met gedragstherapie?

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy en is een wetenschappelijk onderbouwde vorm van gedragstherapie. Van een daadwerkelijk verschil in de strikte zin kunnen we dus niet spreken, maar er is wel een andere insteek. Met ACT leer je immers niet alleen omgaan met emoties, gedachten en gewaarwordingen, maar ga je ook actief op zoek naar wat jij waardevol vindt in het leven. Samen met je therapeut detecteer je wat er voor jou echt toe doet en hoe je die dingen kunt bereiken.

We stellen concrete doelen en actiepunten op, zodat jij de weg naar jouw weg kan volgen. Onderweg leer je omgaan met wat je onzeker, angstig of gefrustreerd maakt. Dankzij ACT creëer je een zekere psychologische flexibiliteit om met moeilijke situaties om te gaan. Tijdens de therapie leer je namelijk je emoties, verlangens en gedachten aanvaarden, en leer je deze vanop een afstand analyseren en jezelf observeren. Zo kan je uiteindelijk de waarden die je zelf vooropstelt in concreet gedrag vertalen.