Oncopsychologie

Leren omgaan met kanker bij jezelf of een naaste

Een oncopsycholoog biedt patiënten en hun naasten emotionele steun en psychologische begeleiding tijdens de verschillende sleutelmomenten van de ziekte: de diagnose, aanvang van de behandeling, de periode tussen twee behandelsessies, het einde van de behandeling en de periode daarna.

Emotionele ondersteuning

Psychologische zorg voor de patiënt en zijn vrienden en familie

Antwoorden bieden

Een antwoord op moeilijke vragen en sterke emoties

Ondersteuning zolang je wil

Een vertrouwenspersoon tijdens én na de behandeling

Wat is cognitieve gedragstherapie?

Samen met je therapeut doorgrond je jouw denkwijzen en patronen, zodat je je gevoelens en gedrag die door deze gedachten ontstaan, zelf kunt bijsturen en gebalanceerder in het leven kunt staan.

Te horen krijgen dat jij of je naaste kanker heeft, komt altijd als een donderslag bij heldere hemel. Er gaan tal van gevoelens door je heen waar je op dat moment misschien geen blijf mee weet. Je voelt je machteloos, angstig, boos … Een kankerdiagnose brengt naast alle emoties ook een spervuur aan vragen met zich mee. Je hebt nood aan een vertrouwenspersoon bij wie je je hart kunt luchten en die steun kan bieden. Een oncopsycholoog helpt omgaan met je emoties en de vragen waarop er soms geen duidelijk antwoord bestaat.